Er valt altijd wel iets te …… #hierwordtjetochblijvan

Er valt altijd wel iets te ……?
#hierwordtjetochblijvan ?